วางแผนการเงิน การออม เกษียณ
2 x 2 กองทุนเด่นส่งท้ายปีกับ TMBAM [ADVERTORIAL]

เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้ว แต่หลายคนก็ชะล่าใจยังไม่ได้ซื้อกองทุน LTF และ RMF วันนี้เรามี 4 กองทุนเด่นจาก บลจ.ทหารไทย มาแนะนำกันค่ะ

 

LTF เด่นกลุ่มกองทุน JUMBO25

                สำหรับกองทุน LTF กองแรกที่น่าสนใจกองแรก คือ กองทุนเปิด JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว หรือ JB25LTF กองทุนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มกองทุนเรือธงของ บลจ.ทหารไทย ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2547 โดยเน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา ดังนั้นกองทุนนี้จะลงทุนหุ้นแบบ 100% ไม่มีการผสมสัดส่วนของตราสารหนี้

                ด้านกลยุทธ์ของกองทุน JB25LTF จะเน้นลงทุนหุ้นไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งเกณฑ์ประกอบด้วยการพิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector)

                ขณะที่จุดเด่นของกองทุน JB25LTF มาจากการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และโดยหลักการแล้วบริษัทใหญ่มักจะมีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็กทำให้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจแก่ผู้ลงทุน อีกทั้งกองทุนยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอีกด้วย

                ในแง่ของผลตอบแทนย้อนหลัง ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2547 กองทุน JB25LTF ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 10.74% ต่อปี (ข้อมูล ณ 31 ต.ค.61) ขณะที่ช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลังให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 11.02% ต่อปี

                อีกหนึ่งกอง LTF คือ กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว หรือ JBPLTF โดยกลยุทธ์การลงทุนของกองนี้ จะลงทุนในหุ้นประมาณ 65-75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นลงทุนในหุ้นไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับกอง JB25LTF และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทำให้เมื่อมีการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้ความเสี่ยงหรือความผันผวนของกองทุนลดลง นอกจากนี้กองทุนก็มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลด้วยเช่นกัน

                ด้านผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน JBPLTF ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2547 อยู่ที่ 8.50% ต่อปี (ข้อมูล ณ 31 ต.ค.61) ขณะที่ช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลังให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 11.02% ต่อปี 8.39% ต่อปี

                ทั้งนี้ กองทุน LTF ทั้ง 2 กองเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยาว รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF) โดยสามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

RMF ลงทุนหุ้นต่างประเทศและอสังหาฯ 

                สำหรับกองทุน RMF ที่ บลจ.ทหารไทย แนะนำสำหรับช่วงนี้ประกอบด้วย 2 กองทุน กองทุนแรก คือ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ TMBGQGRMF ซึ่งมีกลยุทธ์เน้นลงทุนกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ

                โดยกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth Fund มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว ด้วยการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) ลงทุนตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกตราสารทุนจะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการแสงหาการเติบโต (Growth) มูลค่าที่เหมาะสม (Valuation) ผลตอบแทนที่น่าสนใจ (Capital Return) และคุณภาพ (Quality) ของบริษัทที่ลงทุน

                ดังนั้น การที่กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่เติบโตอย่างมีคุณภาพทั่วโลกทำให้ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กองทุนหลักและกองทุน TMBGQGRMF ยังได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จากมอร์นิ่งสตาร์อีกด้วย (ข้อมูลมอร์นิ่งสตาร์ ณ 11 ต.ค. 61)

                ส่วน RMF กองทุนที่ 2 คือ กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมพลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ TMBPIPRMF โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจุดเด่นของกองทุน คือ การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีรายได้ในรูปของค่าเช่า ค่าบริการ ซึ่งมีรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ และกองทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ดังนั้นการลงทุนผ่านกองทุนนี้จึงทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสลงทุนในอสังหาฯ ขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นการลงทุนอสังหาฯที่สินทรัพย์กระจายตัวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีความหลากหลายในแง่ของประเภทสินทรัพย์จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อเป้าหมายเกษียณผ่านกองทุน RMF

                อย่างไรก็ตามตอนนี้เหลือระยะเวลาเพียงไม่กี่วันแล้วในการซื้อ LTF/RMF ก็อย่าลืมรีบไปซื้อกันนะคะ ไม่ควรรอให้ถึงนาทีสุดท้าย เพราะเดี๋ยวจะไม่ทันนำไปลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2561 นี้ค่ะ และก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วยนะคะ


Related News