ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ นำโดย นายฐากร ปิยะพันธ์  (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ และนายฐิติพล ธนะแพทย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล มอบทุนการศึกษาจำนวน  500,000 บาท แก่เยาวชนและบุตรหลานของทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลโทชลิต  พวงมาลีประดับ  (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี  ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าวได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลสำหรับพนักงาน 2018 Krungsri Consumer Fun Run for Change(วิ่งสุด Fun, Run เพื่อเปลี่ยน)  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ริเริ่มขึ้นเพื่อจุดประกายให้พนักงานของบริษัท ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพของตน พร้อมร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมผ่านกิจกรรมการกุศล


Related News