บล/บลจ/ประกัน
มอบสินไหมฝรั่งเศส

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในการมอบสินไหมทดแทนจำนวน 729,350 บาท ให้แก่ผู้รับประโยชน์ของนายอนุพงษ์ สืบสมาน ที่เสียชีวิตจากเหตุถูกกราดยิงในประเทศฝรั่งเศสโดยมีนายดำเกิง เสือคำราม ผู้จัดการสายการตลาดภูมิภาค 5 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ เป็นผู้มอบ


Related News