ข่าวประกัน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล  (แถวที่ 1 ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในโครงการ “Digital Tourism Platform” โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าทีมภาครัฐ: คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE และนายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะทำงานโครงการ “Digital Tourism Platform”ร่วมแถลงข่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีภาครัฐและเอกชนกว่า 50 หน่วยงานร่วมลงนาม


Related News