Money Tips
4 เคล็ดลับสร้างนิสัยเศรษฐีให้ลูกน้อย

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน หรือ Financial Literacy หากต้องการให้ประสบผลเชื่อว่าควรเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มปลูกฝังและสอนกันตั้งแต่เด็กๆ เพื่อให้ลูกหลานมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารการออม การใช้จ่าย รวมถึงการวางแผนทางการเงินของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในอนาคต

            การสนับสนุนหรือส่งเสริมลูกหลานให้รู้คุณค่าของเงินและรู้จักบริหารจัดการ รวมถึงการประหยัดมัธยัสถ์จึงเป็นเส้นทางที่จะช่วยสร้างนิสัยเศรษฐีให้แก่บุตรหลานได้ ดังนั้นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 การเงินธนาคารจึงมี “4 เคล็ดลับสร้างนิสัยเศรษฐีให้ลูกน้อย” มานำเสนอเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเด็กๆ กันค่ะ

 

เด็กๆ ควรรู้จักคุณค่าของเงิน

            การรู้จักคุณค่าของเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่เล็กๆ โดยมีเคล็บลับง่ายๆ สำหรับการสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน คือ การมอบหมายหน้าที่หรืองานบ้านบางอย่างให้รับผิดชอบ และเมื่อลูกทำงานสำเร็จหรือทำหน้าที่นั้นได้เป็นอย่างดีก็ควรมีการให้ค่าตอบแทน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำงานด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้เด็กๆ รู้จักคุณค่าของเงินค่าตอบแทนที่ได้รับมา และจะตระหนักถึงคุณค่าของการทำงานด้วย

 

ปลูกฝังเรื่องการออมตั้งแต่เล็กๆ

            ต่อเนื่องจากการสอนให้รู้จักคุณค่าแล้วก็ต้องปลูกฝังเรื่องการออมจากเงินที่ได้รับมา โดยเฉพาะแนวคิดการออมก่อนแล้วค่อยใช้ เมื่อได้รับเงินค่าขนมหรือเงินจากการทำงานที่พ่อแม่มอบหมายให้ทำจนสำเร็จ ถ้าไม่สอนให้เก็บออมตั้งแต่ต้นเด็กๆ ก็อาจจะใช้ไปซื้อขนมหรือของเล่นตามใจตนเอง แต่ทางที่ดีคุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกออมเงินไว้ด้วย เพื่อเป็นการฝึกนิสัยรักการออมให้ลูก เช่น หากต้องการสิ่งของหรือของเล่นก็ควรจะให้เริ่มออมด้วยตัวเอง ฝึกให้หยอดกระปุกออมสินเก็บเล็กผสมน้อยสะสมจนเงินครบตามเป้าหมาย เป็นต้น

 

ฝึกให้มีวินัยทางการเงิน

            เมื่อรู้จักคุณค่าของเงินและรู้จักการออมแล้ว ก็ต้องสร้างวินัยทางการเงินไปพร้อมๆ กันจากเงินที่ได้รับมาจากพ่อแม่หรือเงินที่เด็กๆ ออมด้วยตัวเอง ซี่งการฝึกวินัยทางการเงิน สามารถทำได้โดยการให้บริหารค่าขนมที่ได้รับด้วยตัวเอง เช่น เดิมอาจจะได้รับค่าขนมเป็นรายวันก็เปลี่ยนการให้ค่าขนมเป็นรายสัปดาห์ และปรับมาเป็นรายเดือน วิธีการนี้จะช่วยฝึกให้เด็กๆ รู้จักการบริหารเงิน และสร้างวินัยในการใช้เงินได้เป็นอย่างดี เพราะหากให้เงินเป็นรายวันเด็กๆ อาจจะใช้หมดไปโดยไม่คิดอะไร แต่ถ้าเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็จะต้องฝึกคิดวางแผนการใช้ รวมถึงรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ใช้เงินหมดตั้งแต่วันแรกด้วย ขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะให้ค่าขนมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย ไม่ควรจะให้มากหรือน้อยเกินไปเช่นกัน ดังนั้นการฝึกให้ลูกมีวินัยทางการเงินนอกจากจะช่วยให้เด็กๆ รู้จักการบริหารจัดการตนเองแล้วยังเป็นวิธีการฝึกให้เลือกสิ่งที่จำเป็นสำหรับตนเองอีกด้วย

 

สอนลูกวางแผนการใช้จ่าย

            คำว่า “วางแผนการใช้จ่าย” ฟังแล้วอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความเป็นจริงหากคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงตั้งแต่เด็ก เมื่อโตขึ้นก็จะติดเป็นนิสัยที่ดี ซึ่งฝึกได้ด้วยการให้จดรายรับรายจ่ายของตนเอง จะได้ทราบว่าในแต่ละวันเด้กๆ นำเงินไปใช้อะไรบ้าง นอกจากนี้สามารถสอนเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายด้วยการพาไปซื้อของเข้าบ้านพร้อมกัน โดยให้ลูกมีส่วนร่วมในการวางแผนตั้งแต่เขียนรายการสิ่งของที่ต้องการซื้อ รวมถึงการเดินเลือกสินค้าและเปรียบเทียบราคาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลือกซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นไม่ได้ซื้อของที่ฟุ่มเฟือยหรือสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ


Related News