ข่าวรอบวัน
แบงก์ชาติแนะผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท.

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. กล่าวว่า จากแนวโน้มค่าเงินบาทในปีนี้ที่อาจผันผวนมากขึ้น จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินในประเทศเศรษฐกิจหลัก และผลกระทบจากสงครามการค้า

ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออก จึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าขาย หรือใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น ทำ Forward เพื่อล็อกเรทค่าเงินไว้ล่วงหน้า หรือซื้อประกันค่าเงิน (Options) ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า

 

โดยในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการที่เป็น SMEs ที่จะสามารถเข้าร่วม “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2”  โดย SMEs จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ทางการเงิน และที่สำคัญจะมีโอกาสทดลองใช้ประกันค่าเงินได้ฟรีภายใต้วงเงิน 50,000 บาท/กิจการ 

โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.exim.go.th/th/training/training.aspx หรือติดต่อโดยตรงกับธนาคารที่ร่วมโครงการทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารยูโอบี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายนปีนี


Related News