บล/บลจ/ประกัน
เอฟดับบลิวดีประกันชีวิตรับมือ PM2.5 พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้

นายวีรภัทร สภากาญจน์  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง จึงอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะอย่างรุนแรง สามารถขอทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ได้ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย รุ่นกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์มลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯและปริมณฑลและได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการดูแลตัวเองในช่วงนี้ เช่นทำความสะอาดบ้านโดยการเช็ด ถู โดยหลีกเลี่ยงการกวาดหลีกเลี่ยงการออกแรงกลางแจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก ผู้ใหญ่และผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ  ไม่เผากระดาษหรือสิ่งใดในที่โล่ง เป็นต้น

“ในช่วงที่สถานการณ์มลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในสถานะรุนแรง บริษัทฯขอให้พนักงานทุกคนโปรดดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว  และโปรดหลีกเลี่ยงในการอยู่ในพื้นที่เสี่ยง  ประการสำคัญ เมื่ออยู่นอกอาคารจะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง  เพื่อป้องกันโรคภัยที่จะตามมา”


Related News