ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
กรุงศรีชู Think Digital First ยกระดับองค์กร เดินหน้ารุกธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (MUFG) หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ประกาศทิศทางธุรกิจปี 2562 ด้วยกลยุทธ์หลักในการยกระดับดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า

                โดยกรุงศรีได้ดำเนินการพัฒนาด้าน DigitalTransformation เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือภายในกรุงศรี กรุ๊ปและผสานพลังศักยภาพกับเครือข่ายของ MUFG ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสงค์ภายนอกประเทศ และการลงทุนภาคเอกชนในช่วงวัฏจักรขาขึ้น

โนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

                นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปี 2561 เป็นอีกหนึ่งปีที่กรุงศรีประสบความสาเร็จอย่างมากด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นแม้ว่าสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจยังคงมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยเงินให้ สินเชื่อมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งและสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม ส่วนรายได้ที่มิใชด่อกเบี้ยเติบโตอย่าง โดดเด่น แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมในช่องทางดิจิทัล เช่นเดียวกับธนาคารอื่น

                ขณะเดียวกันกรุงศรีมีความคืบหน้าที่ชัดเจนในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ภายใต้ แผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจบัน ธนาคารประสบความสาเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมภายใต้กลยุทธ์Think Digital First ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ปรับปรุงระบบบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจสู่รูปแบบที่เป็นดิจิทัลนอกจากนี้กรุงศรียังมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเพื่อ สร้างความผูกพันที่ยั่งยืนกับลูกค้าและสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นธนาคารหลักของลูกค้าในที่สุด

                ในด้านการเสริมความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่าง ยั่งยืนนั้นธนาคารได้ยกระดับคุณภาพบริการที่ปรึกษาสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยเสริมศักยภาพบริการด้าน ดิจิทัลและนวัตกรรมสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME และได้ดำเนินการด้าน Transformation สำหรับกลุ่มธุรกิจ ลูกค้าธุรกิจในปี2562กรุงศรีมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านTransformationเพื่อเร่งให้เกิดการดำเนินงานใน รูปแบบดิจิทัลและนวัตกรรมต่างๆ ธนาคารมีแผนงานที่จะลงทุนในโครงการใหมๆ ซึ่งรวมถึงการปล่อยสินเชื่อ ผ่านช่องทางดิจิทัล (DigitalLending) การปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขา (BranchTransformation) และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีรวมถึงการใช้ช่องทาง MultiChannel และ OmniChannel เพื่อสร้าง ประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้กับลูกค้า

                “ในส่วนของกลยุทธ์สำหรับลูกค้าในกลุ่มต่างๆ กรุงศรีตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจธนกิจพาณิชย์ เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบริษัทข้ามชาติ (JPC/MNC) โดยอาศัยจุดแข็งจากฐานลูกค้า JPC/MNC เพื่อนำธุรกิจใหม่ๆ มาสู่ธนาคารในส่วนของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ขณะที่ยังมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการทางการเงินแบบครบวงจรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (Fee-basedbusiness) สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ วาณิชธนกิจ และขยายสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งเน้นที่บริการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้กับลูกค้า ธุรกิจSME สำหรับกลยุทธ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อ เพื่อรายย่อยกรุงศรีมีเป้าหมายที่จะยกระดับประสบการณ์ดิจิทัล ให้กับลูกค้าพนักงานและสังคมโดยรวม และมุ่งเน้นในการปรับปรุงคุณภาพและ ความรวดเร็วของบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์เพื่อให้ ลูกค้ารายย่อยใช้กรุงศรีเป็นธนาคารหลัก”นายโกโตะกล่าวเพิ่มเติม

                ในปี 2562 กรุงศรีคาดว่าเงินให้สินเชื่อจะเติบโตในระดับ 6-8% และมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ 3.4-3.6% โดยธนาคารตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ประมาณ 3-5% และอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระดับต่ำกว่า 2.5%


Related News