บทวิเคราะห์
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน KR-ECI ม.ค. 62 ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน หลังผลทางด้านรายได้ของปัจจัยเชิงฤดูกาลและปัจจัยชั่วคราวสิ้นสุดลง

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัด ปรับตัวลดลงจากระดับ 46.0 ในเดือนธ.ค. 2561 มาอยู่ที่ระดับ 45.5 ในเดือนม.ค. 2562 ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากครัวเรือนไทยบางส่วนมีรายได้ลดลงโดยเปรียบเทียหลังผลของปัจจัยชั่วคราวอย่างมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 500 บาท/คน ในช่วงปลายปี 2561 หมดลง ประกอบกับเพิ่งผ่านพ้นช่วงเดือนสิ้นปีที่ครัวเรือนบางส่วนได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) หรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลงยังเป็นปัจจัยที่กดดันรายได้ครัวเรือนเกษตรในเดือนม.ค. 2562

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 46.9 ในการสำรวจช่วงเดือนม.ค. 2562 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมุมมองในปัจจุบันของครัวเรือนที่มีความกังวลมากขึ้นต่อภาวะการครองชีพของตนเอง ประกอบกับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเม.ย. ที่มีหลายช่วงวันหยุดราชการ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งจะมีผลต่อการครองชีพของครัวเรือนไทย ไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค. 2562 ซึ่งจะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ และประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่จะมีผลต่อการส่งออกของไทย ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องมายังภาคการผลิตและตลาดแรงงานในประเทศ


Related News