ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
CIMB THAI AUTO บุกตลาดสินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน ด้วยดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 3% ต่อปี

                 

                  นายวิสิทธิ์  พึ่งพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ ในกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯได้ขยายพอร์ตสินเชื่อรถใช้แล้วจนเติบโตในระดับที่น่าพอใจในปี 2561 ที่ผ่านมา มาปีนี้ บริษัทฯจะบุกบริการ ‘สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน’ ซึ่งเป็นสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนรถเป็นเงินทุน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.25% ต่อเดือน หรือเพียง 3% ต่อปี ซึ่งแทบจะไม่ต่างกับดอกเบี้ยรถใหม่ ในท้องตลาด

                  นายวิสิทธิ์ กล่าวว่า สินเชื่อรถเปลี่ยนเงินที่บริษัทฯ ทำอยู่เป็นลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียน ซึ่งคล้ายกับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียน แต่จะเก็บเล่มทะเบียนเป็นหลักค้ำประกัน โดยสินเชื่อประเภทนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเรื่องการเข้ามากำกับดูแล ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ที่ถูกจัดเป็นสินเชื่อเงินสด ทั้งนี้บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องปรับตัว     

                  บริษัทฯ ให้ความร่วมมือใช้ Market Conduct (การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม) ตั้งแต่ปี 2561 ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ และบริหารการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ดูแลอัตราดอกเบี้ย แคมเปญ โปรโมชั่น ตลอดจนทีมด้านบริหารติดตามหนี้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจสินเชื่อ อีกทั้งบริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าติดตามทวงถามหนี้อย่างชัดเจนตามระเบียบ ธปท. พร้อมทั้งวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์ ให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ

                  “เป็นเรื่องดีสำหรับผู้บริโภคที่ ธปท. เข้ามาดูแลผู้บริโภคมากขึ้น เรื่องอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรม มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในตลาดมีผู้ประกอบการที่มีสินเชื่อประเภทนี้อยู่มาก ทั้งในรูปบริษัท และเจ้าของคนเดียว แม้ปัจจุบัน บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด จะยังไม่ได้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ แต่เราสนใจ และกำลังศึกษาสินเชื่อประเภทนี้เช่นกัน” นายวิสิทธิ์ กล่าว  

                  ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อปี 2561 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อรถใช้แล้ว จำนวน 13,382 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตจากปี 2560 ที่ 24% ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 28,701 ล้านบาท สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวน 18,000 ล้านบาท เติบโต 35% เพื่อให้สิ้นปี 2562 มีพอร์ตสินเชื่อที่ 35,310 ล้านบาท

 


Related News