ข่าวรอบวัน
กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 โดยวารสารการเงินธนาคาร

 

          วารสารการเงินธนาคาร ได้ทำการจัดอันดับกองทุนรวมเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการพิจารณาจัดอันดับกองทุนรวมออกเป็น 9 กลุ่มตามนโยบายการลงทุน และใช้ผลการดำเนินงานย้อนหลังในรูปของ Risk-Adjusted Return ซึ่งเป็นการวัดอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการลงทุนในปัจจุบันที่นอกจากจะต้องพิจารณาเรื่องผลตอบแทนแล้วยังควรคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนประกอบด้วย

            สำหรับการจัดอันดับกองทุนประจำฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้ เป็นการ วัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งกองทุนที่มีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ทั้ง 9 กลุ่มจะได้รับการยกย่องให้เป็นกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 7 แห่ง โชว์ผลงานโดดเด่นคว้ารางวัลไปครอง

รายละเอียดของทั้ง 9 กลุ่มกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 มีดังนี้

 


Related News