ข่าวรอบวัน
หมอปราเสริฐ ยอมจ่ายค่าปรับทางแพ่งกรณีสร้างราคาหุ้น BA

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าจากกรณีที่นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ได้ร่วมกันซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA อย่างต่อเนื่อง และจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์ BA ระหว่างกันเองในลักษณะอำพรางการซื้อขาย ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ BA ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.พ.2562 ช่วงบ่าย บุคคลทั้งสามได้ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยชำระค่าปรับทางแพ่งเรียบร้อยแล้ว

โดยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 257,284,350.00 บาท และ ก.ล.ต. มีคำสั่งห้ามนายปราเสริฐเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ด้านนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ได้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดด้วยเช่นกัน โดยชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 235,036,775.00 บาท และ ก.ล.ต. มีคำสั่งห้ามนางสาวปรมาภรณ์เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ขณะที่นางนฤมล ใจหนักแน่น ก็ได้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดเช่นกัน โดยชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 7,126,800.00 บาท และ ก.ล.ต. มีคำสั่งห้ามนางนฤมลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564


Related News