ข่าวรอบวัน
ครม. ประกาศวันหยุดเพิ่ม 12 เม.ย.ช่วงเทศกาลสงกรานต์

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้วัน ศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน โดยสถานประกอบการต่างๆ ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้พิจารณา ส่วนกรณีของหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนจะให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน

          ทั้งนี้ จากมติเห็นชอบอนุมัติให้เพิ่มวันหยุดเป็นกรณีพิเศษในวัน ศุกร์ ที่ 12 เม.ย.2562 จะทำให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่่ 12 เม.ย.-16 เม.ย.62 โดยในวันที่ 13-14 เม.ย. ตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ ส่วนวันที่ 15-16 เม.ย. ตามปฏิทินเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์


Related News