ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาค 15 ล้าน ฉลอง 15 ปี กาแฟเพื่อสุขภาพเนเจอร์กิฟ

 

ตามที่ทางวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ได้ก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น เพื่อเป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณรกว่า 300 รูป โดยมีชั้นที่ (1) ของอาคารเป็นที่จัดกิจกรรม เช่น การปฏิบัติธรรม การบำเพ็ญกุศลและชั้นที่ (2) เป็นห้องเรียนพระปริยัติธรรม ชั้นที่ (3) และ (4) เป็นห้องพักพระภิกษุสามเณร ชั้นที่ (5) เป็นห้องรับรองพระเถระ และพระธรรมทูต ส่วนชั้นใต้ดินเป็นห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติธรรม

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ทางวัดยานนาวา ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่า สร้างอาคาร 6 ชั้น ดังกล่าว โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของ มส. ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ได้พาครอบครัว ลูก – หลาน ไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารหลังนี้ เป็นเงิน 15,000,000 บาท เพื่อฉลองครบรอบ 15 ปี ของการผลิตและจำหน่าย กาแฟเพื่อสุขภาพเนเจอร์กิฟ


Related News