วารสารการเงินธนาคาร
Special Interview : ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

FAST & FOCUSED
ยุทธศาสตร์ธนชาต
ขับเคลื่อนองค์กร


          กลุ่มทุนธนชาตเปิดศักราชปี 2562 ด้วยการจัดทัพผู้บริหารใหม่ โดยขยับ “สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ” ขึ้นไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุนธนชาต พร้อมตั้ง “ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ” ขึ้นเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

          ประพันธ์ เป็นลูกหม้อของธนชาตมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี โดยร่วมงานกับกลุ่มธนชาตในฐานะพนักงานตำแหน่ง Programmer ตั้งแต่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เมื่อปี 2529 โดยได้รับผิดชอบด้านสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคารและอิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานธนาคารแทบทุกด้านทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านระบบงาน และการพัฒนาบุคลากร

          ทั้งนี้ ประพันธ์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบปฏิบัติการสนับสนุนของธุรกิจหลักทรัพย์ พัฒนาระบบไอทีเพื่อเชื่อมต่อระบบเงินฝากและระบบสินเชื่อ รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคารธนชาต และยังเป็นผู้นำในการติดตั้งระบบ Core Banking จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบของธนาคารนครหลวงไทยในช่วงการควบรวมกิจการในปี 2553 และด้วยผลงานอันโดดเด่น คือการบริหารงานสายงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ โดยได้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ที่ส่งผลให้ธนชาตเป็นที่หนึ่งของวงการมาโดยตลอด

          “ในฐานะผู้ที่เติบโตมาจากพนักงานธรรมดาคนหนึ่ง ย่อมมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารธนชาต ดำเนินนโยบายเชิงรุกมาโดยตลอด การเข้ามาบริหารงานจากนี้ จะเป็นการสานต่อนโยบายเพื่อมุ่งไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้”

          ประพันธ์กล่าวว่า สำหรับยุทธศาสตร์ของธนาคารธนชาต ในปี 2562 นี้ จะเดินบนพื้นฐานของการ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยให้ความสำคัญกับความต้องการและผลประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด และจะใช้หลักการทำงานแบบ Fast & Focused รวดเร็วและตรงจุด เพื่อขับเคลื่อนทุกองคาพยพของธนาคาร เน้นการตั้งเป้าหมายที่คมชัด วัดผลได้ สื่อสารให้ทุกคนในทีมรับรู้ และมีแรงผลักดันที่จะเติบโตไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรักษาความเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศ

          ...ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ในคอลัมน์ Special Interview วารสารการเงินธนาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับ 442 ที่แผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi


Related News