บล/บลจ/ประกัน
ทิพยทันใจชดใช้ทันที

นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายพินิจ อำนาจนิยมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานไปรษณีย์ จำนวน 200,000 บาท โดยมี นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นาย พรชัย  สุขีเกตุ ผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


Related News