บล/บลจ/ประกัน
สินเชื่อบ้านราคาพิเศษ

พจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับ 2 จากขวา) พร้อมด้วย ศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (ลำดับ 1 จากขวา) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) ร่วมพิธีลงนามสัญญาในโครงการ GHB Strategic Synergy : ธอส. เพื่อลูกค้าบลจ.วรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าบลจ.วรรณ ขอสินเชื่อและเงินฝากในอัตราพิเศษ จากฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ (ลำดับ 2 จากซ้าย) วิทยา แสนภักดี รองกรรมการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ลำดับ 1 จากซ้าย) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่  


Related News