Money Product
KTAM ออกกอง KT-SAGA เน้นกลยุทธ์การลงทุนยืดหยุ่นพร้อมรับทุกสภาวะตลาด

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้ มีความผันผวนค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนที่จะเปิดจำหน่ายกองทุนผสมที่มีความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันตามภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุน

                 บริษัทจึงเปิดเสนอขายครั้งแรก กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น (KT-SAGA) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในอีทีเอฟที่อ้างอิงดัชนีหุ้นและตราสารหนี้เป็นหลัก มุ่งสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

                 โดยจุดเด่นของกองทุน KT-SAGA เป็นกองทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับตลาดได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กองทุน ETF มีความหลากหลาย ทั้งอิงกับดัชนีหุ้น หรือตราสารหนี้ มีทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เป็นต้น และมีสภาพคล่องสูง ทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารพอร์ตโฟลิโอ

                 ส่วนกลยุทธ์ในการบริหารกองทุน เลือกลงทุนแบบ Top- Down Approach โดยการวิเคราะห์ภาวะตลาดและเศรษฐกิจในภาพรวม นำไปสู่การเลือกลงทุนในแต่ละประเทศ และอุตสาหกรรม โดยหากภาวะตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น กองทุน KT-SAGA ก็จะเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน ETF ที่อ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้น แต่ถ้าตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลง กองทุนก็จะเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน ETF ที่อ้างอิงกับตลาดพันธบัตร และมีการพิจารณาถึงกลุ่มประเทศที่จะลงทุน เช่น เน้นไปที่ประเทศเกิดใหม่ หรือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงการใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเข้ามาประกอบด้วย เพื่อหาจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสม

                 กระบวนการลงทุนที่กล่าวมาจะช่วยให้กองทุน KT-SAGA สามารถนำ ETF หลากหลายประเทศ มาลงทุนในพอร์ตได้อย่างเหมะสม โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้มีโอกาสสูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง

                 สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของดัชนีชี้วัด นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 – ธันวาคม 2018 (ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน) เฉลี่ยอยู่ที่ 3.13% ต่อปี เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับเป็นทางเลือกกระจายพอร์ตการลงทุนไปในต่างประเทศแบบอิงกับดัชนีประเทศต่างๆ และเป็นการบริหารกองทุนแบบ Active Management


Related News