บล/บลจ/ประกัน
บลจ.กสิกรไทย ชูกลยุทธ์ Discipline ชวนทยอยลงทุน LTF/RMF

 

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย รุกกลยุทธ์การลงทุนแบบ 4D ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนที่บริษัทแนะนำให้กับลูกค้าในปีนี้ โดยชูกลยุทธ์ ‘Discipline’ ซึ่งยึดหลักความสม่ำเสมอและความมีวินัย จึงได้จัดโปรโมชั่นลงทุน LTF/RMF ผ่านช่องทางดิจิตอลรับ Starbucks e-Coupon ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ลงทุนได้ทยอยลงทุนระหว่างปี เพื่อให้เงินทำงานก่อน ดีกว่ารอลงทุนเฉพาะช่วงปลายปี ซึ่งมักเป็นช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ผู้ลงทุนอาจลงทุนเป็นรายเดือนแบบสม่ำเสมอ (K-Saving Plan) เพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนได้

นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า กองทุน LTF/RMFจั ดเป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนในระยะยาว โดยกองทุน LTF เน้นหาโอกาสทำกำไรในหุ้นไทยซึ่งจากสถิติการลงทุนในตลาดหุ้น (SET Index) ตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา หากถือหน่วยลงทุนมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยถึง 9-10% ต่อปี ส่วนกองทุน RMF จะมีความหลากหลายของสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศเน้นโอกาสการรับผลตอบแทนที่มากกว่าตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้งถือเป็นการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณ โดยทั้ง 2 กลุ่มกองทุนยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปีที่มีการลงทุน

“สำหรับช่องทางการลงทุนอย่างแอปพลิเคชัน K PLUS และ K-My Funds ถือเป็นช่องทางดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา ทันต่อสถานการณ์การลงทุน อีกทั้งภายใน App K-My Funds มีเมนูสรุปยอดลงทุนในกองทุน LTF/RMF แบบรายปีและแสดงจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือและหน่วยลงทุนที่ขายคืนได้ตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น” นายสุรเดชกล่าว

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย ผ่านช่องทาง K PLUS หรือ K-My Funds ทุก 50,000 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท (สูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อท่าน) ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม-28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.กสิกรไทยกำหนด และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS และ K-My Funds ผ่าน App Store และ Play Store โดยไม่เสียค่าบริการใดๆหรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888


Related News