ข่าวประชาสัมพันธ์
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


นายอมร ทองธิว (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทในการร่วมสนับสนุน โครงการ "Friends for life” เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ สามารถรองรับคนไข้จากทั่วประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย เป็นจำนวน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายปลิว มังกรกนก (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ กลุ่มธนาคารทิสโก้ ร่วมถ่ายภาพ


Related News