บล/บลจ/ประกัน
เอ็มเอฟซี เสนอขายกองทุน M-MEGA ลงทุนหุ้นไทยขนาดใหญ่

เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ หรือกองทุนเปิด M-MEGA ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คัดสรรหุ้นไม่เกิน 35 บริษัทจากหุ้นกลุ่มดัชนี SET50 เพิ่มทางเลือกให้ผู้สนใจลงทุนได้ในชนิดสะสมมูลค่าหรือชนิดจ่ายเงินปันผล เสนอขายครั้งแรกวันนี้-5 เมษายน 2562 

                นายลิม ชอง บุน เดนนิส กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ หรือกองทุน M-MEGA เป็นกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 35 บริษัทจากหุ้นกลุ่มดัชนี SET50  เฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

                สำหรับกองทุน M-MEGA มีกลยุทธ์การลงทุนแบบมุ่งหวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ซึ่งจะคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และหรือมีศักยภาพในการเจริญเติบโตดี ประกอบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนน้อยที่สุด พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการลงทุนในแต่ละขณะ

                ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกชนิดหน่วยลงทุนคือ ชนิดสะสมมูลค่า (M-MEGA-A) ซึ่งผู้ถือหน่วยจะรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (total return) และชนิดจ่ายเงินปันผล (M-MEGA-D) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีโอกาสรับเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง

                ด้านสายบริหารกองทุนมีมุมมองต่อปัจจัยสนับสนุนการลงทุนว่า การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 1.75% ซึ่งเป็นระดับที่ผ่อนคลาย เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และด้านการเมืองในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง จะส่งผลบวกต่อเนื่องมายังความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติ

                อีกทั้งประเด็นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และยุติการปรับลดงบดุล มีแนวโน้มที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่า และเงินบาทจะกลับมาแข็งค่า ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ Fund Flow ไหลเข้ามา ทั้งนี้มีปัจจัยเสี่ยงได้แก่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และประเด็นเรื่องการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่อาจส่งผลกระทบช่วงสั้นต่อตลาด รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หากเกิดรัฐบาลผสมขึ้น

                กองทุนเปิด M-MEGA เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ สามารถลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยหลังการเสนอขายครั้งแรกกองทุนจะเปิดให้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ


Related News