Money Product
วางใจในกองทุน JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว

JB25LTF

            กลุ่มกองทุน JUMBO 25 เป็นหนึ่งในกองทุนหุ้น Flagship ของ TMBAM Eastspring โดยจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนของกลุ่มกองทุน JUMBO 25 สะท้อนความความสำเร็จของนโยบายการลงทุนได้เป็นอย่างดี

            ในกลุ่มกองทุน JUMBO 25 นอกจากกองทุนหุ้นที่เป็นกองทุนเปิดแล้วยังเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนด้วยกองทุน LTF และ RMF เพื่อให้สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละคนได้ดีมากยิ่งขึ้น

            วันนี้ การเงินธนาคาร จะขอหยิบกองทุน LTF ในกลุ่มกองทุน JUMBO 25 มาเล่าให้ฟังถึงความน่าสนใจและเหตุผลที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหากองทุน LTF มาใส่ในพอร์ตปีนี้ นั่นคือ กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว (JB25LTF) โดยกองทุนนี้ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 ในประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จากการจัดอันดับของวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งวัดผลการดำเนินงานย้อนหลังในรูปของ Risk-Adjusted Return เพื่อวัดอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงและมีความสอดคล้องกับภาวะการลงทุนในปัจจุบัน

วางใจหุ้นใหญ่ให้ผลตอบแทนมั่นคง

            ด้วยนโยบายการลงทุนของ กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว หรือ JB25LTF ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทขนาดใหญ่ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ TMBAM Eastspring คิดมาแล้วว่าเป็นกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสม

            โดยจะพิจารณาทั้งในแง่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) โดยเลือกลงทุนในหุ้นแต่ละอุตสาหกรรมไม่เกิน 3 ตัวเนื่องจากมองว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นการกรองหุ้นที่จะลงทุนทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนั่นเอง

            อีกทั้งการคัดกรองหุ้นทั้ง 25 ตัว ก็จะมีการทบทวนปัจจัยต่างๆ อยู่เสมอ โดยจะทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้ง ในวันทำการแรกของเดือนมีนาคม และวันทำการแรกของเดือนกันยายน

            หรือพูดง่ายๆ คือ ทุก 6 เดือน ทีมผู้จัดการกองทุนก็จะมีการประเมินหุ้น 25 ตัวที่อยู่ในพอร์ตว่ายังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์หรือไม่

            สิ่งที่เป็นจุดเด่นของกองทุนนี้จึงมาจากการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และโดยหลักการแล้วบริษัทใหญ่มักจะมีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

10 ปีย้อนหลังผลตอบแทนกว่า 16% ต่อปี

            ต้องยอมรับว่า สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนคาดหวังมากที่สุดเป็นเรื่องของผลตอบแทน ซึ่งกองทุน JB25LTF ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะหากย้อนกลับไปพิจารณาในผลการดำเนินงานในอดีต พบว่า ช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 16.54% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ.62)

            และถ้าย้อนไปตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนในปี 2547 กองทุน JB25LTF ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 10.46% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 62) หรือหากจะลองพิจารณาในช่วงเวลาที่ไม่นานมาก ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน JB25LTF ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้ที่ 12.36% ต่อปี

            ดังนั้น ภาพรวมผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวของ กองทุน JB25LTF ที่ระดับประมาณกว่า 10% ก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนที่ดีว่าสามารถตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวได้เป็นอย่างดี และตอกย้ำปรัชญาในการลงทุนของ TMBAM Eastspring ที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอระยะยาวมากกว่าการจับจังหวะตลาดในการเข้าลงทุน

            นอกจากนี้กองทุน JB25LTF ยังมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้โอกาสรับกระแสเงินสดระหว่างทาง เพราะการต้องถือครองระยะยาวตามกำหนดเงื่อนไขของกองทุน LTF เมื่อมีการจ่ายปันผลก็เป็นการเพิ่มกระแสรายได้ระหว่างทางและผู้ลงทุนอาจพิจารณานำเงินปันผลที่ได้ไปลงทุนต่อในกองทุน LTF เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีรอบใหม่

            อย่างไรก็ตาม ถ้าจะถามว่ากองทุนนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง? ก็ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว รวมถึงคนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF) โดยการนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีจากเงินได้สุทธิตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

            และสำหรับคนที่สนใจลงทุนในกองทุน JB25LTF สามารถลงทุนด้วยมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อเพียงแค่ 1 บาทเท่านั้น โดยซื้อได้ที่ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น ๆ ที่ TMBAM Eastspring แต่งตั้ง รวมถึงผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ www.tmbameastspring.com

 


Related News