บล/บลจ/ประกัน
สมาคมประกันชีวิตไทย แนะนำประชาชนควรทำประกัน อย่างน้อยคนละ 1 กรมธรรม์

สมาคมประกันชีวิตไทย แนะนำประชาชนควรเป็นการทำประกันชีวิตแบบสามัญทั่วไป หรือประกันภัยอุบัติเหตุ อย่างน้อยคนละ 1 กรมธรรม์ ลดภาระค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ดูแลคนในคริบครัวหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

               นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุพบว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ มักจะอยู่ห่างจากบ้านหรือที่พักไม่เกิน 5 กิโลเมตร โดยมีสาเหตุมาจากเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว รวมถึงผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกสูงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปีที่ผ่านมานั้น มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนดังกล่าวจะมีผู้ทำประกันชีวิตค่อนข้างน้อย โดยช่วง 7วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2561

               ที่ผ่านมานั้น มีอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 418 ราย และในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด มีผู้ทำประกันชีวิตไว้เพียง 86 ราย เป็นเงินสินไหมมรณกรรมสุทธิกว่า 25 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ายังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีความคุ้มครองจากประกันชีวิต และเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียก็จะส่งผลกระทบไปยังผู้ที่อยู่ข้างหลังได้

               ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของวางแผนบริหารความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุไว้ดูแลชีวิตหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

               นายพิชา แนะนำว่า ก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น อย่างน้อยคนละ 1 กรมธรรม์ อาจเป็นการทำประกันชีวิตแบบสามัญทั่วไป หรือประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งในปัจุบันเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุมีราคาถูกมาก

               โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยส่งมอบความสุขและสร้างความอบอุ่นใจในการเดินทางให้กับประชาชน ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีราคาถูก กรมธรรม์ประกันภัย “สงกรานต์...ถูกใจ” (ไมโครอินชัวรันส์) จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 7 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท อายุการรับประกันภัยตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำการประกันภัย ระยะเวลาการทำสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2562

               โดยมีบริษัทประกันชีวิตที่ร่วมจำหน่ายกรรมธรรม์ดังกล่าว 4 บริษัท ได้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต, บจ.เอไอเอ, บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต ,บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต และในโอกาสนี้สมาคมประกันชีวิตไทยขอฝากถึงผู้ที่ได้ซื้อประกันชีวิตเอาไว้แล้ว โปรดตรวจสอบกรมธรรม์ของท่านว่าถึงกำหนดชำระเบี้ยในงวดต่อไปแล้วหรือไม่ เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง "การทำประกันไว้จะทำให้ท่านและครอบครัวเกิดความอุ่นใจตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้"


Related News