ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี ตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย กฤษณ์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ อัญชลี หวังวีระมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2562 นำโดย สุธารัตน์ เกษร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

โดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นในการทำงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งมุมมองของการดำเนินธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่


Related News