Money Product
บล.ไทยพาณิชย์ เสนอ DW ชุดใหม่ 8 รุ่น เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลกำไรมากขึ้นและรับความเสี่ยงได้สูง  

 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)  ผู้นำ DW ค่าย 23 ต้องการตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มจึงขอนำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ชุดใหม่ 8 รุ่น เพิ่มทางเลือกทำกำไรช่วงขาขึ้นและขาลงของหุ้นได้ ประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 6 รุ่นได้แก่ EA23C1909A PLAN23C1909A PRM23C1909A RS23C1909A WORK23C1909A GFPT23C1909A และ ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 2 รุ่นได้แก่ IVL23P1909A และ PTTE23P1909A โดย DW ดังกล่าวมีอัตราทด (Gearing) สูง 4-6 เท่า เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลกำไรมากขึ้นและรับความเสี่ยงได้สูง ค่าเสื่อมทางเวลา (Time Decay) ต่ำ ถือเพื่อลงทุนได้ทั้งระยะสั้น (4-10 วัน) และระยะกลาง โดยมีอายุยาว 5 เดือน ปริมาณ Bid/Offer Volume หนา ราคาขยับตามหุ้นแม่ พร้อมเปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เป็นต้นไป

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่มด้วยผลิตภัณฑ์การเงินและช่องทางการลงทุนครบวงจร เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของการเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Broker)”  โดย SCBS ยังมีระบบดูแลสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า DW ของ SCBS จะพร้อมสำหรับการซื้อขายของนักลงทุนเสมอ ปัจจุบัน SCBS มี DW เสนอขายรวม 78 รุ่น โดยเป็น Call ทั้งหมด 71 รุ่น และมี Put ทั้งหมด 7 รุ่น

ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย SCBS ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล “ฟิทช์ เรทติ้ง” ที่ AA (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่ดี นักลงทุนจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และวิธีใช้ได้ใน https://dw23.scbs.com

ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 6 รุ่น ได้แก่  

       - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA)

       - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB)

       - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. พริมา มารีน (PRM)

       - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อาร์เอส (RS)

       - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK)

       - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. จีเอฟพีที (GFPT)

 

และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 2 รุ่น ได้แก่  

       1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)

       2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (P


Related News