ข่าวรอบวัน
กรมบังคับคดีจับมือ 17 สถาบันการเงินไกล่เกลี่ยหนี้ส่วนบุคคล/รถยนต์/บัตรเครดิตในงาน Money Expo 2019 พร้อมเปิดขายทรัพย์ทอดตลาดกว่า 400 รายการมูลค่า 1.7 พันล้านบาท

กรมบังคับคดีจับมือ 17 สถาบันการเงินไกล่เกลี่ยหนี้ส่วนบุคคล/รถยนต์/บัตรเครดิตในงาน Money Expo 2019  พร้อมเปิดขายทรัพย์ทอดตลาดกว่า 400 รายการมูลค่า 1.7 พันล้านบาท

นางอรัญญาทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19  Money Expo 2019ภายใต้แนวคิด “DIGITAL ORCHESTRA” โดยมีนายสันติ  วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ประธานจัดงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19Money Expo 2019และผู้บริหารจากสถาบันการเงินต่างๆบริษัทประกันภัยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมแถลงข่าวณ ห้อง FUJI 1 ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพมหานคร

               นางอรัญญา ทองน้ำตะโกรองอธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน “มหกรรมการเงินMoney Expo” กับวารสารการเงินธนาคารมาเป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19 กรมบังคับคดีเน้นนำเสนอนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ภายใต้ธีมงานPower of information Power of big data ประกอบด้วย

                     1. การจัดนิทรรศการPower of information Power of big data เป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบังคับคดีและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในพัฒนากระบวนการบังคับคดี ตลอดจนการนำเสนอนวัตกรรมการให้บริการด้านการบังคับคดีผ่าน Application ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ง่าย สะดวก รวดเร็วเช่น “LED Property” ค้นหาทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด “LED Property Plus” ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟ้า “LED ABC” ตรวจสอบข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย “Debt Info” ตรวจสอบข้อมูลการอายัดเงินในคดีแพ่ง และตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ “LED QUEUE” ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า และการบริการ e–service เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

                    2. การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของกรมบังคับคดีทั้งด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

                    3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 17 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารซิตี้แบงค์, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส  จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ตรีเพชร อิซูซุลิสซิ่ง จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด โดยเชิญลูกหนี้เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งหมดจำนวน 48,958 เรื่อง ทุนทรัพย์จำนวน 8,777,629,926.16 บาท 

                    4. การจัดมหกรรมขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยทรัพย์ที่ประกาศขายเป็นทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด จำนวนทั้งสิ้น 424 คดี 436 รายการ ราคาประเมินรวม 1,776,816,409.62 ล้านบาท

                    5. นวัตกรรมนวดเพื่อสุขภาพร่วมกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (she) โดย “สตรีที่เคยก้าวพลาด” เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่ไร้โอกาส และชุมชนที่มีความสนใจในการฝึกอาชีพได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อันเป็นการส่งเสริมคนดีสู่สังคมตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


Related News