ข่าวรอบวัน
สมาคมแบงก์เล็งให้กลุ่มเสียภาษี แจ้งปฏิเสธลดกระทบคนส่วนมาก

นางสาวชุลีพร น่วมทนง รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะทำงานสมาคมธนาคารไทย ว่า จากการหารือกับกรมสรรพากรเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ กรมสรรพากรจะมีการแก้ไขประกาศของกรมสรรพากรใหม่ โดยจากเดิมที่ประชาชนผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทุกคนต้องไปให้ความยินยอมที่ธนาคาร จะเปลี่ยนให้กลุ่มที่คาดว่าจะเป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีมาแจ้งกับธนาคารว่าจะปฏิเสธให้ธนาคารส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพกร ซึ่งคาดว่ากลุ่มนี้จะมีอยู่ราว 1% ของผู้มีบัญชีเงินฝากทั้งหมด หรือ 3 ล้านคน

ซึ่งผู้ถือครองบัญชีเงินฝากมีราว 30 ล้านคน ถือครองบัญชีเงินฝากรวม 80 ล้านบัญชี หรือ 1 คนถือบัญชีเงินฝาก 3 บัญชี ซึ่งรูปแบบการแจ้งอาจจะยังต้องให้ลูกค้ามาแจ้งที่ธนาคาร ส่วนกรณีประชาชนไม่มาแจ้งปฏิเสธ ธนาคารจะมีการส่งข้อมูลตามปกติ ขณะที่ประชาชนอีก 99% เป็นกลุ่มที่มีรายได้ดอกเบี้ยน้อยกว่า 20,000 บาท จะไม่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น ไม่ต้องแจ้งยินยอม ซึ่งช่วยลดภาระประชาชนและเพิ่มความสะดวก

“วันที่ 25 เมษายนนี้ สรรพากรจะมีการร่างประกาศใหม่ซึ่งจะเชิญสมาคมธนาคารไทยไปให้ความเห็นเพื่อให้เมื่อปฏิบัติทำงานได้ง่ายขึ้น รวมทั้ง จะมีตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วย เพราะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสถาบันการเงิน ซึ่งหลังจากที่ประชุมร่วมสรรพากรก็จะมีการประชุมของคณะทำงานอีกครั้ง เพื่อสรุปผลแนวทางปฏิบัติว่าจะมีการแจ้งลูกค้ารับทราบ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างไร”

นางสาวชุลีพร กล่าวว่า สำหรับการส่งข้อมูลให้สรรพากรนั้น จะต้องตัดรอบบัญชีวันที่ 15 พฤษภาคม และส่งข้อมูลในวันที่ 20 พฤษภาคม สมาคมฯ พยายามจะทำได้ทัน แต่ต้องรอหลังจากการหารือวันที่ 25 เมษายนนี้แล้วก่อน แต่ธนาคารต่าง ๆ ได้เริ่มเตรียมการแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาหลังจากที่มีประกาศออกมา ทั้งนี้ หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาได้รับการแจ้งจากธนาคารต่าง ๆว่ามีลูกค้า รวมทั้งพนักงานธนาคารสอบถามเข้ามาจำนวนมาก หลังจากนี้ สมาคมฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ รวบรวมประเด็นคำถามที่สงสัย และทำอินโฟกราฟฟิกประกอบ

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธปท. กล่าวว่า ธปท. รับทราบ เรื่องที่มีการหารือระหว่างกรมสรรพากรกับสถาบันการเงิน ในเรื่องกระบวนการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้าให้กับกรมสรรพากร ซึ่งมีประเด็นเรื่องของระบบงาน เช่น ระบบ IT ของสถาบันการเงินที่อาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถนำส่งข้อมูลดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน จึงอาจต้องมีการหารือเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นในเรื่องวิธีการปฏิบัติ ข้อติดขัด ผลกระทบต่อประชาชน และทางเลือกในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย


Related News