Money Tips
PVD >> RMF กับ TMBAM Eastspring…ทางเลือกใหม่เพื่อศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด

              หลังจาก พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ได้ผลักดันทางเลือกใหม่สำหรับพนักงานมนุษย์เงินเดือนผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ให้สามารถโอนย้ายเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้

              กรณีที่นายจ้างมีการเลิกกองทุน หรือลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ แต่ไม่นับรวมกรณีที่ลูกจ้างลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงาน ทางเลือกการโอนย้าย PVD มายัง RMF จึงเปรียบเสมือนการทลายกำแพงซึ่งเป็นข้อจำกัดของลูกจ้างในเรื่องการบริหารจัดการเงินเพื่อการเกษียณของตนเอง

              ต้องยอมรับว่า เมื่อทำงานมาหลายปีแล้วเริ่มมีโอกาสใหม่ๆ เข้ามา หรือเกิดไอเดียบรรเจิดอยากออกไปทำธุรกิจของตัวเอง สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดก็คือเรื่องการจัดการเงินที่มีไว้สำหรับเกษียณ

              ดังนั้นการมีทางเลือกโอนย้ายเงินไปยังกองทุน RMF ก็ทำให้เหล่าลูกจ้างมีทางเลือกในการจัดการเงินได้ดีขึ้น เพราะแทนที่จะต้องคงเงินไว้โดยเสียค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพสมาชิก หรือการรับเป็นเงินก้อนก็ต้องเสียภาษีทั้งที่เราเองก็ยังไม่ได้ต้องการใช้เงินส่วนนี้

              โดยบริษัทจัดการลงทุนไทยรายแรกที่เปิดให้บริการนี้ คือ TMBAM Eastspring ซึ่งปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจนมีเงินรับโอนจาก PVD มายังกองทุน RMF แล้วเป็นมูลค่านับพันล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562)

ประโยชน์เมื่อเลือกย้าย PVD มากองทุน RMF

              ทีนี้เรามาเจาะลึกในรายละเอียดกันว่า ประโยชน์ของการมีทางเลือกโอนย้าย PVD มายังกองทุน RMF มีอะไรบ้าง

                   1. การมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิม PVD ของบางคนอยู่ในนโยบายที่ต้องเลือกแผนการลงทุนตามคณะกรรมการกองทุน ทำให้ไม่สามารถเลือกลงทุนได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของตนเอง หลังลาออกจากงานการโอนย้ายมากองทุน RMF ก็ช่วยปลดล็อคในประเด็นนี้

              เนื่องจากกองทุน RMF มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น โดยกองทุน RMF ของ TMBAM Eastspring มีนโยบายที่ครอบคลุมเพื่อเป็นทางเลือกมากถึง 18 กองทุน เช่น กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนไทย ตราสารทุนต่างประเทศ กองทุนผสม ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

                    2. ปรับเปลี่ยนนโยบายได้ เมื่อเป้าหมายและมุมมองไม่เหมือนเดิม ด้วยการมีตัวเลือกที่หลากหลาย ก็ทำให้สามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ตามมุมมองการลงทุนหรือวัตถุประสงค์ในการลงทุนของเราเองได้ แต่ทั้งนี้ การลงทุน RMF มีหัวใจสำคัญอยู่ที่เป็นเงินเพื่อเป้าหมายการเกษียณ

              ดังนั้น เราควรให้เวลาสินทรัพย์ที่เราเลือกได้สร้างผลตอบแทนในระยะยาว ไม่ควรเปลี่ยนบ่อย เพราะจะทำให้เราเสียจังหวะและอาจพลาดโอกาสในการสะสมผลตอบแทนอีกด้วย

                    3. เป็นกองทุน RMF แต่พิเศษตรงที่ไม่ต้องซื้อหน่วยลงทุน โดยทั่วไปหากเป็นกองทุน RMF ตามปกติจะมีเงื่อนไขที่ต้องซื้อหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องหรือแบบปีเว้นปี แต่กองทุน RMF ที่โอนย้ายมาจาก PVD เป็นกองทุนพิเศษที่มอบทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่จำเป็นต้องออกจากกองทุน PVD จึงเป็นเงินก้อนที่แยกออกมาจากเงินลงทุนในกองทุน RMF ปกติ หากมีการลดหย่อนภาษีด้วย RMF อยู่แล้ว จะยังต้องถือและซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมาย

                   4. ประหยัดค่าคงสภาพ 500 บาท ที่ต้องเสียในการคงเงินไว้ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเดิม และไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายเข้ากองทุน RMF โดยผู้ที่โอนย้ายเงินจะมีค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดของกองทุนรวม โดยการโอนย้ายเงิน PVD เข้ามายังกองทุน RMF จะต้องโอนมาทีเดียวทั้งก้อนเท่านั้น

                    5. โอกาสรับโปรโมชั่น RMF/ LTF ของบริษัทจัดการในปีที่โอนย้าย ซึ่งในปัจจุบันแต่ละบริษัทจัดการมักจะมีโปรโมชั่นสนับสนุน ซึ่งกรณีของ TMBAM Eastspring ก็เช่นเดียวกัน สามารถศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com 

 

              ด้วยทางเลือกที่ดีเช่นนี้ ก็สามารถทำให้เราไม่ต้องจ่ายภาษี แถมยังมีเงินทุนเกษียณรออยู่เมื่ออายุครบ 55 ปี เพื่อการใช้ชีวิตเกษียณสุขอีกด้วย

              ส่วนใครที่สนใจอยากจะโอนย้ายมาใช้บริการลงทุน RMF ของ TMBAM Eastspring ก็มีสินทรัพย์การลงทุนให้เลือกอย่างหลากหลาย

              ผู้ที่สนใจโอนย้าย PVD มายัง RMF ของ TMBAM Eastspring สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งมีทีมงานเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำข้อมูลการลงทุนและบริการโดยติดต่อได้ที่เบอร์ 1725 ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. ได้ทุกวันทำการ หรือช่องทางเว็บไซต์ที่ www.tmbameastspring.com 

              ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


Related News