เทคโนโลยีการเงิน
เจ เวนเจอร์ส เตรียมส่ง”ป๋า” เข้าทดสอบ P2P lending platform ของธปท.

นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า P2P lending platform เพิ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการสมัครเข้าทดสอบใน regulatory sandbox 

แต่ที่ผ่านมามีผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ P2P lending platform หลายรายมาหารือรายละเอียดกับ ธปท.
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสมัครเข้าทดสอบ ซึ่งการที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ P2P lending platform ต้องผ่านการทดสอบใน regulatory sandbox ก่อน จึงจะยื่นขอใบอนุญาตฯ จากกระทรวงการคลังได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ P2P lending platform ซึ่งจะเผยแพร่บน website ของ ธปท. ต่อไป

สำหรับ P2P lending เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนและบุคคลผู้ประกอบอาชีพ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยสถาบันการเงินเองแม้จะไม่สามารถประกอบธุรกิจ P2P lending platform ได้ แต่ก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจอื่นที่ต้องมีการแข่งขัน โดยในธุรกิจ P2P lending สถาบันการเงินสามารถร่วมเป็นพันธมิตรหรือเป็นผู้ให้บริการเก็บรักษาเงิน (Escrow account) ได้ อย่างไรก็ดี ผู้ขอสินเชื่อผ่าน P2P lending platform ส่วนใหญ่มักจะเป็นบุคคลรายย่อยหรือบุคคล ผู้ประกอบอาชีพที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ ซึ่งบริษัทลูกของสถาบันการเงินสามารถประกอบธุรกิจ P2P Lending Platform ได้

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด (JVC) ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชั่นทางด้าน Fintech และลงทุนในธุรกิจ Started-up เปิดเผยว่า เจ เวนเจอร์สได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “ป๋า”ที่เป็นการทำงานแบบ P2P lending มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยมีแผนที่จะเข้าขอทดสอบใน P2P lending platform ของธปท.เร็วๆ นี้ ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นรายแรกที่ได้รับใบอนุญาต เพราะระบบของ แพลตฟอร์ม ป๋ามีความพร้อมอยู่แล้ว


Related News