บล/บลจ/ประกัน
LH BANK ประกาศแต่งตั้ง 'ชมภูนุช ปฐมพร' ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เสริมทัพธุรกิจ

กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นช่วงที่ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH BANK) ได้ครบวาระการทำงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และมี CTBC เป็น Strategic Partner เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภาพรวมของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

LH BANK ประกาศแต่งตั้ง 'ชมภูนุช ปฐมพร' ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เสริมทัพธุรกิจ

              นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ  กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่คุณศศิธร ทำงานกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้สร้างความแข็งแกร่งและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเติบโตของธนาคารอย่างก้าวกระโดด และนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ธนาคารได้เสริมทัพผู้บริหาร

              โดยแต่งตั้ง ชมภูนุช ปฐมพร เป็น กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH BANK) แทน ศศิธร ซึ่งครบวาระการทำงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

              โดย ชมภูนุช  ปฐมพร ปัจจุบันอายุ 55 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในภาคการเงินการธนาคาร  ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าคุณชมภูนุช จะนำพาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้” นายรัตน์ กล่าว


Related News