ข่าวประกัน
BKI ครองอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับ A- (Excellent) อย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) ณ วันที่ 24พฤษภาคม 2562จากสถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก A.M. Best Company ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมากที่สุด

โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ระดับ A- (Excellent) และเป็นบริษัทที่ครองอันดับที่ระดับ A- มาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีเสถียรภาพทางการเงิน

 


Related News