ข่าวประชาสัมพันธ์
เงินติดล้อเปิดบ้านถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านโครงการ “NTL Culture Wow”

 

เงินติดล้อ ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ นำโดยปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล(กลาง)กรรมการผู้จัดการใหญ่เปิดบ้านถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรม“NTL Culture Wow” แก่ผู้แทนจากธนาคารในภูมิภาคเอเชียที่เข้าร่วมงาน“ Thailand Digital Innovation Study Tour 2019” ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Asian Bankerกิจกรรม “NTL Culture Wow” มุ่งถ่ายทอดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมของเงินติดล้อ ซึ่งถือเป็นหัวใจในการหล่อหลอมพนักงานให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางเทคโนโลยีอีกทั้งดึงดูดกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่วัย Millennials โดยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีตัวแทนกว่า 345 คนจาก12 หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม

 

 


Related News