ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
ธนาคารซิตี้แบงก์ผนึกคีนัน ลุยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

นางแอนนา มิคูลิตสกายา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ และบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร และนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียและผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมจิตอาสาซิตี้กว่า 30 ชีวิตร่วมลงพื้นที่จัดอบรมความรู้เรื่องทางการเงินสำหรับผู้นำและสมาชิกชุมชน ซึ่งครอบคลุมเรื่องเทคนิคการออมเงินการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและหนี้ครัวเรือนได้ในระยะยาวโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการวันชุมชนซิตี้ 2562 (Citi Global Community Day 2019)เพื่อยกระดับสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเองเมืองหลักหก จ.ปทุมธานี


Related News