ข่าวประชาสัมพันธ์
BKI มอบสินไหมทดแทน 1.2 ล้านบาท

นางสุรีย์พร สีอุไรย์ (ขวา) ผู้จัดการสาขาขอนแก่น ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI และนางวายุธิดา ชาบรรทม (ซ้าย) ผู้จัดการสาขาขอนแก่น ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 1,200,000 บาท ให้แก่ นางนิตยา ลีกิสต์ (กลาง) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายธีโอดอร์ ลีกิสต์ ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหกล้ม ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น


Related News