ข่าวประชาสัมพันธ์
“ไอแบงก์” ร่วมสัมมนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วย นายชัยชาญ พลานนท์  กรรมการและประธานอนุกรรมการธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR), นางสาวปิยวรรณ  ล่ามกิจจา กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมการสัมมนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ณ ห้อง Salon B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา


Related News