วางแผนการเงิน การออม เกษียณ
16 หุ้นปลดป้าย SP ชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เปิดให้มีการซื้อขายชั่วคราว 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 16 หลักทรัพย์แล้วนั้น เราลองมาดูกันว่าบริษัทใดที่อยู่ในรายชื่อบ้าง

 

16 หุ้นปลดป้าย SP ชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

 

หลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 เดือน และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายนับตั้งแต่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP โดยเมื่อครบระยะเวลาการเปิดซื้อขายดังกล่าว (ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป) ตลท. จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลท. จะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

 

16 หุ้นปลดป้าย SP ชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

โดย ตลท. ได้กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance (ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์) และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขาย

 

16 หุ้นปลดป้าย SP ชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส ให้คำแนะนำในการลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ว่า หุ้นที่ติดเครื่องหมาย SP เป็นหุ้นที่มีสภาพความเสี่ยงสูง การปลดเครื่องหมายหุ้นกลุ่มนี้ชั่วคราวเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่ติดอยู่ในหุ้นกลุ่มดังกล่าวสามารถนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นได้ ซึ่งหากมีนักลงทุนที่มองว่าหุ้นกลุ่มนี้มีโอกาสทำกำไรได้ในอนาคต ก็สามารถเข้ามาลงทุนได้ ทั้งนี้ แนะนำว่า ต้องเป็นนักลงทุนระยะยาว (Long-term Investor) และควรดูพื้นฐานของบริษัทนั้นเป็นหลัก


Related News