ข่าวประกัน
เอไอเอ ประเทศ ไทยรับรางวัล “บูธสวยงามยอดเยี่ยม” ภายในงานมอบรางวัล Money & Banking Awards 2019  

 

นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบรางวัล “บูธสวยงามยอดเยี่ยมประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่ 300-500 ตร.ม.” (Best DesignExcellence Award 2019) จาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ภายในงานมอบรางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2019” ซึ่งจัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี และเป็นสักขีพยาน การรับรางวัลในครั้งนี้

ทั้งนี้เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวจากการใช้แนวคิด Rhythm of Life ในการออกแบบบูธภายในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแนวคิดดังกล่าวแสดงถึงความไม่แน่นอนทางด้านสุขภาพ เปรียบเสมือนกับจังหวะดนตรี ที่มีขึ้นลงตลอดเวลาผสมผสานกับแนวคิด Digital Orchestra ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19 โดยนำเสนอผ่าน 3 จังหวะ ได้แก่ จังหวะวัฒนธรรม จังหวะเทคโนโลยี และจังหวะของความห่วงใย สอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอเอไอ ‘Healthier, Longer, Better Lives– เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’


Related News