บล/บลจ/ประกัน
เมืองไทยประกันชีวิตเสริมทัพจัดพอร์ต เพิ่ม 2 บลจ.ขยายทางเลือกการลงทุน

เมืองไทยประกันชีวิตเสริมศักยภาพบริการซื้อขายกองทุนรวม เพิ่มทางเลือกกองทุนจากบลจ.ยูโอบี และ บลจ.วรรณ ย้ำจุดยืนผู้นำด้านการวางแผนการเงินแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และบริการซื้อขายกองทุนรวม


               นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เพิ่มกองทุนรวมจาก 2 บลจ. ได้แก่ บลจ.ยูโอบี และ บลจ.วรรณ ให้กับบริการซื้อขายกองทุนรวม (MTL Financial Advisor) เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ขยายทางเลือกการลงทุนพร้อมเติมเต็มความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุน เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกจัดพอร์ตกองทุนรวมได้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับความเสี่ยง

               สำหรับจุดเด่นของบริการ “MTL Financial Advisor” คือความสะดวกสบายด้วยบริการด้านการซื้อขายกองทุนรวมหลากหลายประเภทและนโยบายการลงทุนที่บริหารอย่างมืออาชีพจาก บลจ.กสิกรไทย บลจ.ยูโอบี และ บลจ.วรรณ โดยผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทที่พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้า เปิดให้บริการผ่านระบบ FundConnext ซึ่งเป็นระบบที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองการลงทุนแบบครบวงจร

               ทั้งนี้ บริการ “MTL Financial Advisor” จะเริ่มให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนของบลจ.ยูโอบี และ บลจ.วรรณ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของเมืองไทยประกันชีวิต หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1766

               “ปัจจุบันความต้องการบริการทางการเงินของลูกค้า มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น เมืองไทยประกันชีวิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวของลูกค้า บริษัทจึงมุ่งพัฒนาบริการซื้อขายกองทุนรวม (MTL Financial Advisor) ด้วยการคัดสรร บลจ.ชั้นนำ ที่มีมืออาชีพเป็นผู้บริหารจัดการ

               โดยบลจ.ยูโอบี และ บลจ.วรรณ เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มั่นคง มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลการบริหารจัดการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งยังมีกองทุนหลากหลายนโยบายให้ลูกค้าเลือกวางแผนทางการเงิน”


Related News