ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
EXIM BANK จัดสัมมนาเสริมความรู้ SMEs ไทยด้านการสร้างพันธมิตรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ นางสาววัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย และนายมีชัยนันท์ จริยวิลาศกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็คริช โพรเกรส จำกัด วิทยากรในงานสัมมนา “สร้างพันธมิตร พิชิตข้อจำกัดด้านเงินทุน” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับการสร้างพันธมิตรทางการเงินเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจส่งออก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้


Related News