PEOPLE
People : สุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย ฉีกกรอบการลงทุน สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

สุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน

เอไอเอ ประเทศไทย

 

ฉีกกรอบการลงทุน

สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

 

กว่า 20 ปีกับการบริหารเงินของลูกค้าระดับไฮเอนด์ สู่การเป็นเบอร์หนึ่งในการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันอันดับหนึ่งของประเทศอย่างเอไอเอ ด้วยมูลค่าพอร์ตการลงทุนกว่า 850,000 ล้านบาท 
ที่ต้องมีการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อดูแลลูกค้าผู้ทำประกันให้ได้รับผลประโยชน์
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ตามที่บริษัท
ได้ให้สัญญาไว้ คือภารกิจหลักของ 
สุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย

 

เลือกเส้นทางสายลงทุน

สั่งสมประสบการณ์กว่า 20 ปี

               สุขวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท MBA จาก University of West Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นได้ตัดสินใจเดินหน้าในเส้นทางสายการลงทุน เริ่มต้นด้วยตำแหน่งผู้จัดการกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ ก่อนจะถูกทาบทามให้ไปเป็นผู้จัดการกองทุนอาวุโสที่ เจ เอฟ ธนาคม

               ในเวลาต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการกองทุนอาวุโส ที่ Asset Plus Fund Management รับผิดชอบด้านการบริหารสินทรัพย์ของสถาบันเอกชนและผู้ลงทุนรายใหญ่ จนก้าวสู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ดูแลการบริหารองค์กรและรับผิดชอบการบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

               ด้วยประสบการณ์และฝีมือในการบริหารการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี สุขวัฒน์จึงได้รับการทาบทามจากบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่อย่าง เอไอเอ ประเทศไทย ให้เข้ามาดูแลบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทในปี 2554 ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนและผู้อำนวยการสายการลงทุนตราสารหนี้

               จากนั้นในปี 2558 ก็ก้าวขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน รับผิดชอบฝ่ายลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าพอร์ตการลงทุนของเอไอเอให้เต็มศักยภาพด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

               สุขวัฒน์ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ของตลาดทุน  ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานของฝ่ายการลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย เกินกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้กว่าหลายพันล้าน
ตั้งเเต่เข้ารับตำเเหน่งเบอร์ 1 ฝ่ายการลงทุนในปี 2558  

 

เผยเทคนิคการลงทุน

เน้นลงทุนระยะยาว

               สุขวัฒน์กล่าวว่า การบริหารการลงทุนของเอไอเอนั้น เป็นการลงทุนในระยะยาวตามเวลาการคุ้มครองของประกันชีวิต ที่มีระยะเวลาการลงทุนนานเป็นสิบปีขึ้นไป หรือตลอดชีวิตของผู้ทำประกัน ดังนั้น บริษัทจึงต้องเลือกรูปแบบการลงทุนที่มีความมั่นคง ทั้งในส่วนของเงินต้นและผลตอบแทนการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือมากกว่าที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

               โดยใช้กรอบการลงทุนที่เรียกว่า Strategic Asset Allocation ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาอัตราผลตอบแทนระยะยาวของแต่ละประเภทสินทรัพย์ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อย่างรัดกุม ให้เหมาะสมกับรูปแบบความคุ้มครองที่เสนอขาย รวมถึงการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติ ตลอดจนการทดสอบพอร์ตการลงทุนในภาวะวิกฤติ และมีการสำรองเงินทุนไว้รองรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เพื่อมั่นใจได้ว่าเอไอเอจะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้แก่ลูกค้าได้

               สุขวัฒน์กล่าวต่อว่า จากการที่เอไอเอเน้นการลงทุนในระยะยาว ดังนั้น ในการบริหารการลงทุนบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการทำงานวิเคราะห์เชิงลึกก่อนการลงทุน หรือที่เรียกว่า Due Diligence เป็นอย่างมาก เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปัจจัยพื้นฐาน อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของสิ่งที่กำลังจะไปลงทุน และนำไปคัดกรองเพื่อโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทเอไอเอ มีการกำหนดมาตรฐานงานวิเคราะห์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ผลงานวิเคราะห์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม

 

ติดตามคอลัมน์ People ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 ฉบับที่ 447 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi


Related News