ข่าวประกัน
ทิพยประกันภัยปรับกลยุทธ์เชิงรุก ครึ่งปีแรกโชว์กำไร 953 ล้านบาท

บมจ.ทิพยประกันภัย ประกาศกลยุทธ์เชิงรุกครึ่งปีหลัง เตรียมคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่ เอาใจลูกค้าทุกกลุ่ม ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม ปลื้มครึ่งปีแรกกวาดเบี้ยประกันภัยรับรวม 9,302 ล้านบาท กำไรสุทธิกว่า 953 ล้านบาท

 

               ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีอัตราการขยายตัวของกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิรวมกว่า 953.33 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.59 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 920.24 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.53 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 33.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 3.60%

               โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 9,302.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,335.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 966.72 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.60% ประกอบด้วย เบี้ยประกันอัคคีภัย 1,020.83 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 186.43 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 1,804.23 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 6,291.08 ล้านบาท

               สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาจากการที่บริษัทฯ ได้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และธุรกิจประกันวินาศภัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักที่ต้องการขับเคลื่อนสู่การเป็น Digital Insurance Company อย่างเต็มรูปแบบ

               ดร.สมพร กล่าวว่า ด้านแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 2562 นั้น บริษัทฯ ยังยึดนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมการให้บริการอย่างทั่วถึง ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค บริการหลังการขายที่เป็นเลิศ ตลอดจนการชดเชยสินไหมที่รวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด

               “โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า การบริการที่ดี รวมถึงการชดเชยค่าสินไหมที่รวดเร็วและเป็นธรรม จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเดิม และดึงดูดความสนใจจากลูกค้ากลุ่มใหม่ในอนาคตด้วย”


Related News