ข่าวประชาสัมพันธ์
TTW เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก 62 โต 7.9% เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.30 บ./หุ้น  

 

บริษัททีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ในพื้นที่สมุทรสาคร - นครปฐม และปทุมธานี - รังสิตเผยผลประกอบการครึ่งปีแรก ประจำปี 2562บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 1,467.7ล้านบาทเพิ่มขึ้น 107.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.30 บ./หุ้น

              นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2562 ภาพรวมเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งมีรายได้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน CKP เพิ่มขึ้น 36.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 31.7 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืมและจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนดจำนวน 1,500 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

              โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน2562มีจำนวน 21,836.4ล้านบาท หนี้สิน 9,218.1ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,618.3ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สิน: ทุนเพียง 0.73เท่า

              จากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2562 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (Interim Dividend) แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30บาท คิดเป็นร้อยละ 83.2ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 1,197 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 27สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9กันยายน 2562

              TTW ได้รับการคำนวนและคัดกรองหุ้นให้ติดลำดับ 1-5 ของหุ้นสำรองที่มีโอกาสถูกคัดเข้าคำนวณใน SET50 (ประกาศเมื่อวันที่18 มิถุนายน 2562) ซึ่งปัจจุบัน TTW อยู่ในกลุ่มหุ้น SET100 รอบครึ่งปีหลังประจำปี 2562 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพทย์ฯที่กำหนดตอกย้ำความเป็นหุ้นที่มีเสถียรภาพสูงแม้ในสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน(Dividend Stock)และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง พร้อมมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนและจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น

 


Related News