ข่าวรอบวัน
CENTEL ไตรมาส 2 ปี 2562 ธุรกิจโรงแรมอ่อนตัวตามฤดูกาล ด้านธุรกิจอาหารรายได้เติบโตดี 5.7%

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL) มีรายได้รวม 5,225.6 ล้านบาท ทรงตัวเทียบปีก่อน มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 906.7 ล้านบาท ลดลง 9.6% เทียบปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 290.5 ล้านบาท ลดลง 81.2 ล้านบาท หรือ 21.8% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในไตรมาส 2/2562 มีการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 58.1 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 232.4 ล้านบาท ลดลง 37.5% เทียบปีก่อน

 

              ธุรกิจโรงแรมรายได้รวมอยู่ที่ 2,000.7 ล้านบาท ลดลง 138.7 ล้านบาท (หรือ 6.5%) เทียบปีก่อน สืบเนื่องจากการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ประกอบกับการปิดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  บีชรีสอร์ท สมุยจากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 อีกทั้งผลการดำเนินงานของโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์ระดับ 5 ดาวอ่อนตัวลงเทียบปีก่อนในไตรมาส 2/2562บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้(EBITDA) จำนวน 543.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27.1% ของรายได้รวม

              ธุรกิจอาหาร รายได้รวม 3,224.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% เทียบปีก่อน เป็นผลจากการขยายสาขาจำนวนสุทธิ 99 สาขา อัตราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (TSS) เพิ่มขึ้น 5.7% ในขณะที่อัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (SSS) ลดลง 1.8% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ปรับตัวดีขึ้นเทียบไตรมาสที่ผ่านมาโดยเฉพาะแบรนด์มิสเตอร์ โดนัท และอานตี้แอนส์ อย่างไรก็ดีการจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อดึงยอดขาย กอปรกับต้นทุนคงที่ เช่น ค่าแรง มีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราการทำกำไรลดลง ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 363.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.3% ของรายได้รวม


Related News