ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาคเงินสร้างศูนย์อบรมเยาวชน

ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และครอบครัว ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาทแก่พระอาจารย์ระพี และตัวแทนชาวระยอง เพื่อนำไปซื้อที่ดินสร้างศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรม

ครอบครัว ดร.กฤษฎา และเนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงินซื้อที่ดิน เพื่อสร้างวัดและศูนย์อบรมเยาวชนในจังหวัดต่างๆ รวมแล้วกว่า 740 ไร่ เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การมีศูนย์อบรมเยาวชน เพื่อปลูกฝังธรรมะของพระพุทธเจ้า จะช่วยให้ผู้คนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขขึ้น

 


Related News