ข่าวประชาสัมพันธ์
เอเซีย พลัส กรุ๊ป ได้อันดับเครดิตที่ A และแนวโน้มมีเสถียรภาพ

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ได้รับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ A และแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพจากฟิทช์ เรทติ้งส์ โดยฟิทช์ฯ มองว่า ASP จะรักษาความได้เปรียบด้านการแข่งขันได้ต่อเนื่อง และรับมือกับแรงกดดันที่มีต่อธุรกิจหลักทรัพย์ได้

          ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ASP กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟิทช์ฯ คงอันดับเครดิต ASP ไว้ที่ A ซึ่งเป็นเรตติ้งสูงสุดของบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่มีธนาคารเป็นบริษัทแม่ และมองแนวโน้ม ASP มีเสถียรภาพ สิ่งนี้เป็นการยืนยันว่าแนวทางการทำธุรกิจของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นถูกต้อง โดยเฉพาะโมเดลธุรกิจที่กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ ซึ่ง ASP เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่มีแม่เป็นแบงก์ แต่ก็ยังดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง”  

          ฟิทช์ เรทติ้งส์ ระบุในเอกสารเผยแพร่ว่า อันดับเครดิตของ ASP สะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์ และโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในไทยที่ฟิทช์ฯ ใช้ความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอันดับเครดิต

          ฟิทช์ฯ คาดว่า ASP น่าจะรักษาความได้เปรียบด้านการแข่งขันไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ ASP รับมือกับความท้าทายและอุปสรรคของแรงกดดันต่อการทำกำไรของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ได้ แม้ในระยะสั้นนี้แรงกดดันจากการแข่งขัน อาจทำให้รายได้ของ ASP ผันผวนบ้าง แต่เห็นได้ว่า ASP ยังคงมีอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าที่สูงกว่าคู่แข่ง

          สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการแบบครบวงจรของ ASP  นอกจากนี้ ASP ยังมีทีมวิจัยและบทวิเคราะห์เป็นที่ยอมรับ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายครอบคลุมหลายตลาด ถือเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนคุณภาพการให้บริการของ ASP

          ฟิทช์ฯ ระบุว่า กลุ่ม ASP มีความสามารถในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น นอกเหนือจากธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ นอกจากนี้ ธุรกิจบริหารจัดการกองลงทุนยังเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ขณะที่ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และการลงทุนต่างประเทศ ก็มีปริมาณธุรกิจในกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่เติบโตขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน

          อันดับเครดิตของ ASP ดังกล่าว ฟิทช์ฯ ประเมินจากโครงสร้างเครดิตโดยรวมทั้งกลุ่ม สะท้อนขนาดธุรกิจของบริษัทลูก และการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทในกลุ่ม สะท้อนระดับหนี้สินที่ต่ำ มีอัตราส่วน net adjusted leverage ที่ 1.3 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1/62 เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 1.6 เท่า - 2.6 เท่า ของบริษัทหลักทรัพย์อื่น

          รวมทั้งยังสะท้อนวงเงินที่ ASP ได้รับจากธนาคารหลายแห่ง และความสามารถของกลุ่มในการการระดมเงินในตลาดทุนด้วย รวมถึงการที่บริษัทในกลุ่มมีวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลให้กลุ่มมีความยืดหยุ่นในการระดมทุน มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกได้ทันท่วงที

          ดร.ก้องเกียรติ กล่าวว่า ธุรกิจหลักทรัพย์กำลังเผชิญกับอุปสรรคด้านการแข่งขัน ซึ่งกดดันความสามารถในการทำกำไร ดังนั้นการกระจายฐานธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจขาใดขาหนึ่ง หรือพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งได้

          นอกจาก ASP จะกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจแล้ว บริษัทยังมีเครือข่ายการลงทุนทั่วโลกอยู่ถึง 24 ตลาด เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลประกอบการของ ASP ยังคงมีการเติบโต โดยเฉพาะการลงทุนต่างประเทศ และ Wealth Management ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปี 2557-2561 มีรายได้เติบโตเฉลี่ยที่ 10% และ 13% ตามลำดับ ส่วนกำไรโตเฉลี่ย 22% และ 4% ตามลำดับ


Related News