ข่าวรอบวัน
กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เบี้ยประกันรวม 6,990 ล้านบาท

กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เบี้ยประกันรวม 6,990 ล้านบาท ดันสุขภาพสุขสันต์ขายผ่านออนไลน์ ชูตลอดชีพสุขสันต์ผ่านช่องทางการตลาดทางตรง ด้วย

 

                ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยว่า สำหรับไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวน 1,180 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44 จากการที่ธนาคารพันธมิตรมีคู่ค้าในการทำธุรกิจแบงค์แอสชัวรันส์เพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยนการขายในช่องทางตัวแทนโดยมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ระยะยาวและผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพมากขึ้น

                ขณะที่เบี้ยประกันรับรวมของไตรมาสที่ 2/2562 มีจำนวน 6,990 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของเบี้ยประกันรับปีแรก แม้ว่าบริษัทจะมีการเติบโตที่สูงจากเบี้ยประกันในการประกันภัยออนไลน์และช่องทางการตลาดทางตรง ก็ตาม

                โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 326,655 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 97 ของสินทรัพย์รวม ขณะที่มีกำไรสุทธิ 1,016 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิ 1,230 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

                ด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR)  ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2562 ที่ระดับร้อยละ 289 เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2561 ที่ร้อยละ 260 และยังสูงกว่าอัตราขั้นต่ำกฎหมายกำหนดกว่า 2 เท่า จึงแสดงถึงความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท

                ม.ล. จิรเศรษฐ กล่าวว่า บริษัททำการตลาดในช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง โดยเฉพาะในช่องทางตัวแทนจำหน่าย โดยบริษัทได้เปิดแคมเปญ "อนาคตสุขภาพ...มั่นใจได้กับ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ จากกรุงเทพประกันชีวิต" เพื่อสร้างความสนใจให้แก่ แบบประกันสุขภาพใหม่ บีแอลเอ เพรสทีจเฮลท์ ที่ครอบคลุมทั่วโลก ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีแบบประกันด้านสุขภาพที่ครอบคลุมความต้องการต่างๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม และเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการดูแลลูกค้าที่มีกรมธรรม์สุขภาพกับบริษัทได้อย่างเต็มที่

                โดยบริษัทได้พัฒนาโครงการ BLA Every Care ห่วงใยคุณ ทุกช่วงเวลา เพื่อให้บริการผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพแบบครบวงจรทุกช่วงเวลา ทั้งการช่วยเตรียมพร้อมทางการแพทย์ในช่วงก่อนป่วย บริการสำรองค่าใช้จ่ายตามความคุ้มครองในกรมธรรม์เมื่อเข้ารักษาในต่างประเทศ และบริการดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล ซึ่งเป็นบริการที่ออกแบบสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตเท่านั้น รวมทั้งบริษัทยังคงผลักดันโครงการ 3BLINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่ม

                "ในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวแบบประกันสำหรับความคุ้มครองโรคร้ายแรง "สุขภาพสุขสันต์" ในช่องทางประกันภัยออนไลน์ และ แบบประกันสำหรับคุ้มครองชีวิต "ตลอดชีพสุขสันต์" ในช่องทางการตลาดทางตรงด้วย"


Related News