ข่าวประชาสัมพันธ์
บลจ.พรินซิเพิล จัดสัมมนา “Empowering Investment of Retirement Fund with ESG” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น.

บลจ.พรินซิเพิล ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “Empowering Investment of Retirement Fund with ESG” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา : 13.00 – 17.00 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านสามารถสำรองที่นั่ง ฟรี ผ่าน QR Code บนบัตรเชิญหรือผ่านทางเว็บไซต์: http://go.eventpop.me/RetirementPlan5


Related News