ข่าวประชาสัมพันธ์
BKI มอบสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล


นายประยูร แน่งน้อย (ซ้าย) ผู้จัดการสาขาสระบุรี ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 420,000 บาท ให้แก่ นางสังเวียน โชติสังข์ (กลาง) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายประวิทย์ โชติสังข์ ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมี นางวาสนา คงคะสุวรรณ (ขวา) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาพระพุทธบาท ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระพุทธบาท


Related News