ข่าวรอบวัน
กรุงศรีคอนซูมเมอร์เล็งทบทวน เป้าปี 63 รับ เกณฑ์ DSR

กรุงศรีคอนซูมเมอร์เล็งทบทวน เป้าปี 63 รับ เกณฑ์DSR

นางสาวณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด หรือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กรุงศรีคอนซูมเมอร์อยู่ระหว่างทบทวนแผนงานปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเป้าหมายการเติบโตของกรุงศรีคอนซูมเมอร์ในปีหน้าอาจจะชะลอลงกว่าปีนี้ เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 4 จะมีการเริ่มนำเกณฑ์มาตรฐานการคำนวณภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) มาใช้กับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท คาดว่าจะกระทบต่อยอดบัญชีใหม่และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในปี 2563 มีแนวโน้มลดลง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะเป็นไปจำนวนบัญชีใหม่และยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่ตั้งเป้าหมายจำนวนบัญชีใหม่รวม 900,000 บัญชี ยอดการจับจ่ายผ่านทั้งปีอยู่ที่ 330,000 ล้านบาท และยอดสินเชื่อบุคคลปล่อยใหม่อยู่ที่ 85,000 ล้านบาท ซึ่งแม้แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวลงมา พบว่าประชาชนยังมีกำลังซื้อและมีการจับจ่ายแต่อาจจะระมัดระวังมากขึ้น มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาคาดว่าจะสร้างความเชื่อมั่นการจับจ่ายใช้สอยและประชาชนยังมีกำลังซื้อต่อเนื่อง


Related News