บล/บลจ/ประกัน
บลจ.วรรณ ออกกองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MA (ONE-TOP5MA) กองทุนทริกเกอร์ อายุ 5 เดือน IPO ถึง 27 ส.ค.นี้

 

บลจ.วรรณ ประเมิน นโยบายผ่อนคลายทางการเงินช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงได้ มองเป้าหมายดัชนีปี 1,723 จุด เลือกเก็บหุ้นราคาไม่สูงสร้างเป้าหมายผลตอบแทนผ่านการเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MA (ONE-TOP5MA) ทริกเกอร์ 5 เดือน เลิกกองทุนเมื่อระดับ NAV แตะผ่านระดับ 10.53 บาทต่อหน่วย เปิดเสนอขายวันนี้ ถึง 27 ส.ค. นี้

 

             นายพจน์  หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ บริษัทมองว่า ตลาดหุ้นไทยมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต อย่างไรก็ดี บลจ.วรรณ มองว่า แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติยังมีโอกาสกลับสู่ตลาดหุ้นไทย หากธนาคารกลางของหลายๆประเทศ นำโดยสหรัฐฯเริ่มกลับมาใช้นโยบายผ่อนคลายทาการเงินที่ชัดเจนมากขึ้น

             “นโยบายผ่อนคลายทางการเงินจากธนาคารกลางทั่วโลก จะเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อกระแสเงินทุนให้ไหลเข้าตลาดหุ้นเกิดใหม่รวมถึงไทย โดยก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนก.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2008 ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า เฟดจะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนหน้าประมาณ 0.25-0.50% โดยมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้น ซึ่งบริษัทยังคงเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยของปีนี้ที่ระดับ 1,723 จุด” นายพจน์กล่าว

             จากปัจจัยดังกล่าว บริษัทมองเป็นโอกาสลงทุนหุ้นไทย โดยเปิดเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MA  (ONE-TOP5MA) โดยปรับสัดส่วนระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีได้ 0-100% ไม่กำหนดอายุโครงการ  หรือเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนในการกระจายการลงทุนในหุ้น

             โดยกองทุน ONE-TOP5MA ตั้งเป้าหมายเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.53 บาทต่อหน่วย ซึ่งมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท และ บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจะดำเนินการนำเงินที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งสุดท้ายไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดวรรณ เดลี่ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

             นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ลักษณะเด่นของกองทุน ONE-TOP5MA ถือว่ามีความยืดหยุ่นในการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ราคาปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจากประเด็นสงครามทางการค้าจีน-สหรัฐฯ อาทิ หุ้นในกลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มโรงกลั่น กลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาลง อาทิ กลุ่มลิสซิ่ง กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว เช่น กลุ่มท่องเที่ยว และ กลุ่มค้าปลีก เป็นต้น


Related News